Política de privacitat

L’accés al web del Casino Menestral Figuerenc i a la seva informació comporta l’acceptació de les condicions que s’exposen a continuació.

1. Titularitat del domini

El nom del domini www.casinomenestral.cat, està registrat a favor del Casino Menestral Figuerenc, amb CIF G17057910 i domicili social al Carrer Ample 17, 17600 Figueres, Seu provisional Carrer Poeta Marquina 2, 17600 Figueres

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que el Casino Menestral Figuerenc sol·liciti i els usuaris facilitin seran tractades de conformitat amb la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les finalitats següents:

• Amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives.
• Amb la finalitat de gestionar les comandes en línia dels serveis del web o altres gestions que puguin sol·licitar els usuaris.
• Amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i l’organització d’activitats i campanyes.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Casino Menestral Figuerenc o a tercers. El Casino Menestral Figuerenc es reserva el dret d’excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions legals que procedeixin.

Si es recullen dades personals a través de formularis, caldrà que s’omplin els camps assenyalats com a obligatoris. El fet de no omplir-los, o omplir-los parcialment, podria suposar la no tramitació de la petició de l’usuari o de l’alta del soci.

Les dades facilitades es tractaran únicament i exclusivament amb la finalitat descrita a l’avís de privadesa.

En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el vostre consentiment, ni se cedeixen a tercers. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

3. Durant quant de temps es conserven les dades personals facilitades?

Les dades personals facilitades es conserven mentre no se’n sol·liciti la seva supressió.

4. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir al correu electrònic info@casinomenestral.cat

a. Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
b. Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
c. Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
d. Limitar l’ús de les dades: sol·licitar que les vostres dades siguin emprades solament per a un ús determinat.
e. Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les vostres dades.


 

Política de privacitat

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.